Znak

Obec Vrábče

oficiální stránky

Kontakt

Ves - Na Návsi 33

Vrábče

370 01 České Budějovice

Telefon: 387 250 512

E-mail: ou.vrabce@volny.cz

ID Datové schránky: sjpbipp 

 

Úřední hodiny

ST 7:00-11:30 + 12:30-18:00

Novinky

Malé listy
občanů Vrábče

Poslední novinky
za září a říjen

Hlášení rozhlasu

Poslední hlášení rozhlasu:
Dětská burza

Rezervace kurtu

Zde si můžete zarezervovat tenisový kurt na Zastávce

Aktuality na email

Otevřeno každou

sobotu od 14 do 16 hodin

Povinná publicita projektůRevitalizace veřejného prostranství před OU


V rámci projektu „Obec Vrábče - revitalizace veřejného prostranství před OÚ“ došlo k rekonstrukci veřejného prostranství před budovou OÚ Vrábče. Rekonstruovaný prostor bude sloužit hlavně občanům obce Vrábče jako místo k setkávání, k odpočinku apod.). Celá akce byla spolufinancována v rámci 4. výzvy MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. z Programu rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Blanský les - Netolicko pro období 2014–2020.

Oprava komunikace U Rybáka – II. etapa

Oprava povrchu chodníku Vrábče - Zastávka


Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010172


Termín realizace: říjen 2019 - listopad 2019


Realizací projektu byl rekonstruován povrch chodníku, který je situován podél silnice II/143. Začátek stavebních úprav povrchu chodníku začíná u asfaltové stávající plochy (využívané jako parkoviště) a končí ve styku s asfaltovým povrchem nového chodníku u přechodu pro chodce.